Κόσμος 50 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 989
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.579 (7.66 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.830
Χωριά βαρβάρων: 2.747
Χωριά με bonus: 466
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 119 ημέρες
Χρήστες on-line: 59
Αριθμός μηνυμάτων: 93.005 (94.04 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 31.672 (32.02 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 16.747 (16.93 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 713 (0.72 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 84
Αριθμός παικτών σε φυλές: 586
Συνολικοί πόντοι: 31.208.817 (31.556 ανά παίκτη, 4.118 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 382.594.341
 • 488.559.150
 • 341.329.405
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 9,534 εκατ.
 • 4,954 εκατ.
 • 6,301 εκατ.
 • 4,446 εκατ.
 • 1,152 εκατ.
 • 2,824 εκατ.
 • 99.316
 • 1,797 εκατ.
 • 372.053
 • 62.971
 • 1.478
 • 1.996
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 9640
 • 5009
 • 6371
 • 4496
 • 1165
 • 2855
 • 100
 • 1817
 • 376
 • 64
 • 1
 • 2
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1258
 • 654
 • 831
 • 587
 • 152
 • 373
 • 13
 • 237
 • 49
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: vagvalor
Η νεότερη φυλή: *Sun*

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 18:26